การประยุกต์ใช้สวิตช์ปุ่มกดแบบน้ำ

- Jun 02, 2020-

วันนี้ TOPSHALL จะบอกคุณเกี่ยวกับการใช้งานสวิตช์ปุ่มกดแบบกันน้ำซึ่งสามารถใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม

เช่น motorcyle, led strip, Auomoubile car เป็นต้นข้อดีที่สุดคือสวิตช์ปุ่มกดกันน้ำสามารถหยุดจาก waterproof สำหรับ IP 68

waterproof push button switch


คู่ของ:วิธีการติดตั้งของ Micro Rocker Switch คืออะไร? ถัดไป:ทำไมต้องเลือกสวิตช์ไฟปุ่มกด